Bảng học phí năm học 2020 - 2021

BẢNG HỌC PHÍ NĂM HỌC 2020-2021

Khóa học & giáo trình áp dụng

Thời gian/ tiết

Thời lượng

Giáo viên nước ngoài

Học phí/khoá 24 buổi (VND)

Học phí ưu đãi 24 buổi

Tiếng Anh giao tiếp dành cho trẻ từ 4-6 tuổi

Lớp: mẫu giáo-2

Oxford Phonic

90 phút

 

50%

4.500.000

2.400.000

Fingerprints 2-Phonics

90 phút

 

50%

1.500.000

2.700.000

Tiếng Anh dành cho thiếu nhi cấp tiểu học từ 6-11 tuổi

Get ready for Starters

90 phút

 

50%

1.500.000

3.000.000- 3.600.000

Fun for Starters

90 phút

 

50%

1.500.000

3.000.000-3.600.000

Get ready for Movers

90 phút

 

50%

1.500.000

3.000.000-3.600.000

Fun for Movers

90 phút

 

50%

1.500.000

3.000.000-3.600.000

Get ready for Flyers

90 phút

 

50%

1.500.000

3.000.000-3.600.000

Tiếng Anh dành cho thiếu niên cấp trung học từ 11-13 tuổi

Key for School

90 phút

 

50%

1.500.000

3.000.000-3.600.000

Preliminary for School

90 phút

 

50%

1.500.000

3.000.000-3.600.000

Luyện thi chứng chỉ IELTS dành cho học viên từ 13-18 tuổi

Solutions Intermediate & Pre IELTS

120 phút

 

50%

4.500.000

4.500.000

IELTS

120 phút

 

50%

4.500.000

4.500.000

 

-    Chương trình tiếng Anh mầm non kết hợp hai bộ giáo trình Fingerprints và Oxford Phonics
-    Học phí bao gồm 24 buổi  không bao gồm giáo trình
-    Học phí bao gồm thêm 1 buổi sinh hoạt Câu lạc bộ ngoài giờ hàng tháng 3 tháng đầu và các sách đọc hỗ trợ cho chương trình học.