Giáo viên

Cô Nhung giúp các học sinh đạt điểm cao trong các kì thi và có khả năng giao tiếp tự tin tiếng Anh trong mọi tình huống. Trong quá trình giảng dạy, cô giúp chỉnh sửa từng phát âm nhỏ để các em có nền tảng tốt nhất cho quá trình học sau này.

Giáo viên