Giáo viên

Phong cách dạy của cô Jenny Mai chính là tạo không gian mà học sinh có thể hòa nhập, tham gia tích cực và đặt câu hỏi 

Tạo cho các em cảm giác thoải mái trong lớp học và mạnh dạn giao tiếp. 

Giáo viên