Tiếng Anh Thiếu Niên

Khóa học bao gồm 2 học phần, với sự tham gia của cả giáo viên Việt Nam và giáo viên nước ngoài, với nội dung bám sát nhu cầu thực tế của học sinh như trau dồi khả năng giao tiếp và củng cố kỹ năng học tập, thi cử với các kỳ thi trong nước và Quốc tế.

1. Học phần với giáo viên nước ngoài
Hệ thống lại kiến thức về ngữ âm và từ vựng.

Luyện kỹ năng nghe-nói trong đời sống hàng ngày và trong môi trường học thuật (giao tiếp, thuyết trình, tranh luận,…).

Phát triển kỹ năng học thuật (tư duy phản biện, phân tích,…)

Làm quen với các dạng bài thi và câu hỏi của các chứng chỉ quốc tế như Cambridge, IELTS và TOEFL Junior,...

Phát triển kỹ năng làm các dạng đề thi ngữ âm, từ vựng và nghe-nói hiệu quả.

2. Học phần với giáo viên Việt Nam
Hệ thống và củng cố lại kiến thức ngữ pháp.

Luyện kỹ năng đọc-viết học thuật.

Phát triển kỹ năng học tập: khả năng tư duy, phản biện và phân tích,…

Làm quen với các dạng đề, bài thi ở trường chuyên, các kì thi học sinh giỏi cấp thành phố,...

Phát triển các kỹ năng làm bài thi hiệu quả.